Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 Lista părților interesate despre procesul decizional

1. AmCham Moldova;
2. Asociația Investitorilor Străini;
3. A.O. „Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate”;
4. A.O. „Liga medicilor” din Republica Moldova;
5. Școala de Management în Sănătate Publică;
6. Avocatul Poporului;
7. Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității;
8. Institutul pentru Drepturile Omului;
9. Confederația Națională a Patronatelor din Republica Moldova;
10. Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova;
11. Camera Notarială din Republica Moldova;
12. Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova;
13. Uniunea Avocaților din Republica Moldova;
14. Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din Republica Moldova;
15. Liga Națională a Notarilor din Republica Moldova;
16. Uniunea Instituțiilor Medico-Sanitare Private din Republica Moldova;
17. Instituțiile medico-sanitare ce prestează servicii medicale;
18. Organizațiile societății civile partenere în domeniul sănătății.
(Lista organizaţiilor societăţii civile partenere în domeniul sănătății)

 

 

Loading ...