Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 Date cu caracter personal


Notă de informare privind drepturile subiecţilor de date cu caracter personal
Potrivit Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011, date cu caracter personal constituie orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
În exercitarea atribuţiilor şi obligaţiilor funcționale, Compania Națională de Asigurări în Medicină este în drept să prelucreze date cu caracter personale şi să primească datele respective de la autorităţile publice, instituțiile medicale, persoane juridice şi fizice diverse acte, înscrisuri, informaţii şi date necesare pentru exercitarea atribuţiilor prestabilite în Legea nr.1585 din 27.02.1998 ” Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală” și în Hotărîrea Guvernului nr.156 din 11.02.2002 ”Cu privire la aprobarea Statutului Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină”.
Compania Națională de Asigurări în Medicină prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011, fiind înregistrat, în modul corespunzător, în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal.
În conformitate cu prevederile art.art.12-18 al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011, subiectul datelor cu caracter personal dispune de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiţie.
În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Lege, subiectul datelor cu caracter personal este în drept să se adreseze cu o cerere scrisă către Compania Națională de Asigurări în Medicină, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, nr.46.

Loading ...