Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 Platforme consultative permanente
Componența nominală
a Grupului de lucru pentru îmbunătățirea mecanismului de finanțare
 a activităților de prevenire și control în susținerea
răspunsului național TB/HIV
 
1. Doina-Maria Rotaru - director adjunct al CNAM, președintele grupului de lucru;
2. Angela Cojocaru - șefă a Direcției asigurări în sănătate, CNAM, secretara grupului de lucru;
3. Maria Lifciu - șefă a Secției cooperare internațională, CNAM;
4. Sergiu Negritu - șef al Direcției contabilitate, CNAM;
5. Mariana Gîncu - șefă a Direcției politici în domeniul sănătății publice și urgențe în sănătatea publică, Ministerul Sănătății;
6. Mariana Zadnipru - șefă interimară a Direcției politici de buget și asigurări medicale, Ministerul Sănătății;
7. Iurie Climașevschi - IMSP „Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile”, coordonatorul programului național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS;
8. Maia Rîbacova - IMSP „Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile”;
9. Valentina Vilc - IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, coordonatorul Programului național de control al tuberculozei;
10. Andrei Corlăteanu - IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”;
11. Ala Iațco - A.O. „Uniunea pentru Echitate și Sănătate”;
12. Ludmila Marandici - A.O. „Inițiativa pozitivă”;
13. Veaceslav Mulear - A.O. „GenderDoc-M”;
14. Oxana Rucșineanu - A.O. Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din
Republica Moldova „SMIT”;
15. Svetlana Plămădeală - manager de țară, UNAIDS;

 

16. Violeta Teutu - Instituţia publică „Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectelor în domeniul sănătăţii”. 
Loading ...