Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 Coordonatorul procesului de consultare publică

Responsabil de coordonarea procesului de consultare publică în cadrul CNAM: 

dna Victoria Ciorbă, jurist coordonator în Direcția juridică, tel. 0 22 780 297, victoria.ciorba@cnam.gov.md, 

mun.Chişinău, str.Vlaicu Pîrcălab nr.46

Loading ...