Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 Declarația electronică
    Pentru a utiliza serviciul „Declaraţie electronică”, efectuaţi următorii paşi:
  1. Vă înregistraţi pe site-ul https://servicii.fisc.md în calitate de persoană juridică (Înregistrează-te acum).
  2. La adresa de e-mail indicată la înregistrare veţi primi un mesaj cu link-ul pentru confirmarea înregistrării.
  3. Contactaţi Centrul de Asistenţă şi Contact al Serviciului Fiscal de Stat la numărul de telefon (022) 822-222, pentru programare.
  4. În baza programării, la data şi ora stabilită vă prezentaţi pe adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, et. 2, bir. 220, pentru semnarea acordului de prestare a serviciului şi primirea semnăturilor electronice de autentificare. Detalii despre semnătura electronică găsiți aici
  5. Vă autentificaţi pe portalul servicii.fisc.md.
  6. Selectaţi serviciul „Declarație electronică”.
  7. Accesaţi compartimentul „Declarații”.
  8. Selectaţi butonul „Declarație nouă”.


9. Accesaţi „Declarații CNAM” şi completaţi formularul necesar.
 

10. Listele cu persoanele care din diverse motive nu dețin IDNP se prezintă pe suport de hârtie către Agențiile teritoriale și reprezentanții CNAM, adresele de contact găsiți aici.

11. În cazul apariției erorii la întroducerea IDNP-ului în Liste scanați actul de identitate și expediațil pe adresa asistenta@sfs.md cu mențiunea erorii.

   

Notă: 
Lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate din contul statului (formularul 2-04/l)trebuie să fie prezentate pînă la data de a lunii următoare celei în care au avut loc schimbările (pct.15 din HG nr. 1246 din 19.12.2018).

Loading ...