Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 Campanie de informare despre modalitatea de înregistrare la medicul de familie

  Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) organizează până pe 31 martie 2018 campania anuală de informare a populaţiei despre drepturile şi obligaţiile beneficiarilor în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM), acţiune susţinută de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.Ediţia curentă se axează pe modalitatea de înregistrare/schimbare a medicului de familie şi a instituţiei medicale primare.

Campania are drept scop creşterea nivelului de informare a populaţiei despre dreptul la libera alegere a medicului de familie şi a instituţiei medicale primare. Grupurile-ţintă ale acesteia sunt populaţia generală şi lucrătorii medicali.

Astfel, cetăţenii vor fi informaţi despre faptul că îşi pot schimba medicul de familie şi instituţia medico-sanitară primară pe tot parcursul anului, peste şase luni de la ultima schimbare sau înregistrare. În cazurile când persoana îşi stabileşte locul de trai în altă localitate, inclusiv în alt sector al mun. Chişinău, schimbarea medicului şi a instituţiei medicale are loc imediat. 

Printre activităţile campaniei se numără întruniri de informare a grupurilor-ţintă, difuzarea mesajelor în presa scrisă şi online, în social media, distribuirea materialelor informaţionale. La posturi TV şi radio, pe ecranele amplasate în instituţiile medicale vor fi difuzate spoturi în limbile română şi rusă. 


Loading ...