Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 Reglementare
 

1. Legea privind transparența în procesul decizional, nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329849

2. Hotărîrea Guvernului cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, nr.967 din 09 august 2016

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366274

3. Regulile interne privind procedurile de informare, consultare și participare în procesul decizional în cadrul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, aprobate prin ordinul CNAM nr.142-A din 18 aprilie 2018

 
Loading ...