Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 Lista medicamentelor psihotrope compensate

 

Maladia

Cod

Denumire comună internațională

Doza

Forma farmaceutică

Rata de compen-sare

·       Demenţă

·       Schizofrenie

·       Tulburare afectivă

bipolară

·        Epilepsie cu tulburări psihice

505

Clonazepamum

0,5 mg

comprimate

100%

2 mg

507

Diazepamum

5 mg

comprimate comprimate filmate

100%

5 mg/2,5 ml

soluţie rectală

10 mg/2,5 ml

soluţie rectală

·       Epilepsie

514

Phenobarbitalum

100 mg

comprimate

100%

 

Medicamente aflate la evidență cantitativă (conform anexei nr. 6 la Ordinul MS nr. 960/2012)2

 

·       Tratamentul bolii şi sindromului Parkinson

·       Tratamentul bolilor psihice (demenţă, schizofrenie, tulburare afectivă bipolară, epilepsie cu tulburări psihice)

602

Trihexifenidilum

 2 mg

comprimate

100%

 Extras din Hotărârea Guvernului nr. 106/2022
cu privire la prescrierea și eliberarea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate pentru tratamentul în condiții de ambulatoriu
al persoanelor înregistrate la medicul de familieMedicamentele ce se află la evidența cantitativă și medicamentele cu conținut de substanțe stupefiante, psihotrope și precursorii lor, incluse în Listă, se prescriu și pe formularele de rețetă nr. 1 sau nr. 2 (după caz), conform instrucțiunilor aprobate prin ordin al ministrului sănătății, în cantități necesare pentru durata tratamentului de până la 30 de zile.

Extras din Anexa nr. 2 la Ordinul MS nr. 960/2012 сu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor

Medicamentele cu conţinut de substanţe stupefiante şi psihotrope aflate sub control internaţional pe teritoriul Republicii Moldova conform Convenţiilor Internaţionale (Tabelul III, listele nr.1, nr.2 şi nr.3), precum şi medicamentele ce se clasează la precursori, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1088 din 05.10.2004, se prescriu pe formularul de reţetă nr.1 cu aplicarea parafei medicului şi se legiferează suplimentar cu ştampila “Pentru reţete”. Pe un formular de reţetă nr.1 poate fi prescris și eliberat doar un medicament cu conținut de substanțe active din listele menţionate în cantităţi necesare pentru durata tratamentului de pînă la 30 de zile. Astfel de reţete sînt valabile pentru a fi prezentate în farmacie în termen de 30 de zile.

1. Pentru medicamentele psihotrope - formularul de rețetă nr. 1 sau nr. 2 (după caz) se păstrează în farmacie 30 zile.
2. Pentru medicamentele psifotrope aflate la evidență cantitativă, formularul de rețetă se păstrează în farmacie 1 an.


 

Loading ...