Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 Cunoaște-ți drepturile oferite de asigurarea medicală obligatorie

Compania Naţională de Asigurări în Medicină a desfăşurat, în perioada 1 octombrie 2020–31 martie 2021, campania de informare despre drepturile şi obligaţiile beneficiarilor în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Acţiunea a avut drept scop sensibilizarea opiniei publice cu privire la necesitatea şi importanţa susţinerii sectorului medical şi, respectiv, a fiecăruia dintre pacienţii care ajung să se intersecteze cu acest sistem, prin contribuţiile făcute la bugetul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Obiectivul general al campaniei a fost de a arăta că banii pentru susţinerea sectorului sănătăţii se acumulează de la fiecare cetăţean şi, prin urmare, achitarea primei de asigurare medicală obligatorie este principala contribuţie la dezvoltarea medicinei.

În condiţiile dictate de pandemia de COVID-19, interacţiunea cu grupurile-ţintă (populaţia cu vârste cuprinse între 18 şi 65 de ani şi lucrătorii medicali) a avut loc preponderent prin intermediul acţiunilor online și media.

În cadrul campaniei au fost produse două spoturi video despre importanţa asigurării medicale, necesitatea achitării primei de asigurare medicală obligatorie şi, drept urmare, susţinerii sistemului de sănătate şi a medicilor din Republica Moldova.


Totodată, CNAM a actualizat un alt spot video pentru a informa în primele trei luni ale anului persoanele care se asigură în mod individual despre perioada legală de achitare a primei în sumă fixă şi reducerile aplicate la plata acesteia.


Spoturile au fost plasate pe pagina de Facebook a CNAM, pe monitoarele din holurile instituţiilor medicale publice şi agenţiilor teritoriale ale CNAM, precum şi difuzat ca publicitate socială la posturile TV din ţară.

 

 

Loading ...